Hrvatsko društvo za rasvjetu - HDR      Osnovni podaci Hrvatskog društva za rasvjetu
Osnovni podaci Hrvatskog društva za rasvjetu dani su u nastavku.

Hrvatsko društvo za rasvjetu ima privremeno sjedište u prostorijama
Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, na adresi:

Ulica grada Vukovara 271/III
10 000 Zagreb, Hrvatska


OIB: 60050526312
MB: 02379996

Bankovni podaci društva:
Žiro račun pri Raiffeisen Bank Croatia: 2484008-1104727341
VAT (Porezni broj): HR60050526312
SWIFT: RZBHHR2X
IBAN: HR3224840081104727341

Predsjednik društva:
prof. dr.sc. Slavko Krajcar, +385 98 206 148,
Tajnik društva:
Dean Skira, +385 98 224 440,