Hrvatsko društvo za rasvjetu - HDR      Pitanja i odgovori
HDR će na ovim prostorima nastojati unaprijed odgovoriti na neka Vaša nepostavljena (ili postavljena) pitanja.
Opći dio

Pitanje
Da li bilo tko može postati član HDR-a?
Odgovor
Članom HDR-a može postati bilo koja punoljetna osoba sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj, ali i izvan nje. Sve što je potrebno napraviti jest uplatiti članarinu u iznosu od 200 kn / osoba / godina, te ispuniti pristupni formular. Više u rubrici "Članovi".

Pitanje
Na koji način se uplaćuje članarina?
Odgovor
Članarina se uplaćuje direktno na žiro račun HDR-a. No, ta se transakcija može obaviti uz pomoć opće uplatnice ili putem e-bankarstva (prema Vašoj želji i mogućnostima). Više o tome u rubrici "Članovi".

Pitanje
Koje su dužnosti članova HDR-a?
Odgovor
Osnovne dužnosti članova HDR-a su etičko i moralno ponašanje u poslovnom životu, što znači poštivati načela tržišne utakmice, lojalno konkurirati, savjetovati se i s kolegama iz drugih institucija o zajedničkim aktivnostima, sudjelovati u radu tehničkih odbora, sudjelovati na skupštinama i savjetovanjima te prije svega poštivati zakone i propise Republike Hrvatske, kao i one vezane uz strukovne organizacije i Komoru.

Pitanje
Koje pogodnosti uživaju članovi HDR-a?
Odgovor
Članovi HDR-a se redovito izvještavaju o događajima iz domene rasvjete, kako u Europi tako i u svijetu. Komunikacija između stručnjaka iz područja rasvjete, daleko je brža i elastičnija kroz HDR nego li to može biti izvana. Članovi uživaju još neke pogodnosti vezane uz financije (npr. promocija svojih tvrtki kroz kanale HDR-a, bez naknade).Stručni dio

Pitanje
Da li postoji način da se umanji intenzitet cestovne svjetiljke koja mi svijetli ravno u sobu?
Odgovor
Od početka 2012. godine, na snazi je Zakon o zaštiti od svjetlo onečišćenja, prema kojemu se svjetiljke koje direktno svijetle u privatne prostore, moraju adaptirati kako bi se umanjila količina tzv. provalnog svjetla. Međutim, još neko vrijeme ovaj zakon, poradi nepostojanja tehničkih podzakonskih akata, na žalost neće biti primjenjiv u svim svojim detaljima.