Hrvatsko društvo za rasvjetu - HDR      Radovi naših članova
HDR predstavlja izdvojene radove naših članova:

mr. sc. Ranko Skansi, dipl.ing.


Ovi materijali su slobodni za korištenje, s time da je Vaša obveza, korektno citirati pojedini rad, u sklopu poglavlja LITERATURA.