Hrvatsko društvo za rasvjetu - HDR      Skupštine HDR-a
Do danas, HDR je održao slijedeće Skupštine:

  1. Konstitucijska Skupština je održana u veljači 2008. godine. Tom prigodom su definirane smjernice rada, kao i struktura i ustroj HDR-a. Zapisnik možete pogledati na slijedećem linku:


  2. Tijekom prve konferencije u organizaciji HDR-a (uz suradnju s kolegama iz Slovenskog društva za razsvetljavo (SDR), održana je programska skupština HDR-a, zapisnik koje je dostupan na slijedećem linku:


  3. Početkom travnja 2012. godine, u Zagrebu, na lokaciji Tribine grada Zagreba, odžana je Izborno - izvještajna skupština HDR-a, kojom prigodom je izabrano novo vodstvo, te su kadrovski restrukturirana tijela HDR-a. Putem slijedećih linkova možete pročitati dokumente vezane uz Skupštinu.


    U arhivi HDR-a se nalaze svi kandidacijski listiće, glasački listići te originali zapisnika sa Skupštine. U koliko žalite imati uvid u te dokumente, kontaktirajte Tajnika drštva, gospodina Miroslava Rasonju.